Leasing NIERUCHOMOŚCI

Leasing nieruchomości

Oferujemy leasing obiektów, mających uregulowany tytuł własności, wolnych od obciążeń hipotecznych lub z promesami zwolnienia hipotek ze środków uzyskanych ze sprzedaży, mieszkalnych i niemieszkalnych, zabudowanych, zagospodarowanych, mogących funkcjonować niezależnie, niezaklasyfikowanych jako zabytek.

Oferujemy:

 • budynki i lokale biurowe;
 • budynki i lokale handlowe;
 • lokale mieszkalne;
 • magazyny, centra dystrybucyjne;
 • lokale użytkowe;
 • hale produkcyjne i magazynowe.

Na czym to polega?

Leasing nieruchomości polega na przekazaniu klientowi przez firmę leasingową prawa do korzystania z danego dobra w zamian za wnoszone opłaty. Firma leasingowa nabywa daną nieruchomość, a klientowi przekazuje ją w użytkowanie. Umowa leasingu nieruchomości podobna jest do umowy najmu, zawiera dodatkowe zapisy dot. prawa do zakupienia przedmiotu umowy po zakończeniu umowy leasingowej za cenę ustaloną z góry. Z tej opcji skorzystać mogą przedsiębiorcy posiadający komercyjne nieruchomości oraz tacy, którzy chcą takowe nabyć.

Dlaczego to się opłaca?

 • zadbasz o płynność finansową firmy, rozkładając równomiernie wydatki na nieruchomość w długim horyzoncie czasowym, możesz np. finansować raty leasingu z wpływów z najmu;
 • zmniejszysz i zoptymalizujesz obciążenia podatkowe – tzw. efekt tarczy podatkowej;
 • uwolnisz zamrożone w nieruchomościach środki finansowe – tzw. leasing zwrotny;
 • koszty leasingu zbliżone są do kosztów najmu, a po zakończeniu umowy leasingowej możesz nabyć nieruchomość na własność;
 • elastyczne warunki umowy i płatności dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości;
 • z nami skuteczniej zbadasz stan prawny i przygotujesz transakcję zakupu.

Szczegóły dotyczące danej umowy leasingowej ustalane są indywidualnie z uwagi na prowadzoną jednostkowo ocenę przedmiotu leasingu.

zapytaj o wycenę

zapytaj o wycenę